😘 Tack och lov för mina studenter... 😚

I relationen med mina fina studenter trivs jag som allra bäst, inte minst med erfarenhetsbaserade programmet som jag följt sedan våren 2016, som nu är klara med sin utbildning, vilka otroligt kloka kvinnor (ja, jag har tyvärr inga män i denna grupp) jag fått privilegiet att följa under flera år... 
 
När jag först såg att jag skulle ha nn och nn och nn tänkte jag att det blivit något fel i planeringen, men inser med stor glädje att jag ännu en gång får möta de finaste av studenter och noterar att de redan går sista terminen - hur nu detta gick till, de har fått barn, barnen har blivit 1.5 år, barnen börjar snart i förskoleklass, det här med undervisning är något långt utöver lärandemål och utvärderingar... jag börjar inse det nu efter snart 20 på högskolan...
 
En grupp diskuterade idag den autentiska förskolläraren - ja, vilka egenskaper har hon/han? Och vilka egenskaper har den autentiska högskoleläraren? Och varför finns inte den frågan ens på agendan på jobbet - vilken intressant tanke som väcktes... ja, gör vi rätt saker eller gör vi saker rätt, uppfyller vi målen eller bjuder vi meningsfullt innehåll till våra studenter... 😘❤
 
Tack och lov för mina kompetenta studenter som bereder väg in i senaste forskningen om små barns skärmtid, om våldet som skärmarna erbjuder och hur detta våld inspirerar barnen till våldsamma lekar, måste säga att jag tappade hakan idag...